english SLOVENIJA

IŽAKOVCI

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Babičev mlin pri Veržeju

Burger Landmarks
Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile

Na Murskem polju ob desnem bregu reke Mure leži naselje Veržej. Skupaj z vasmi Banovci in Bunčani sestavlja eno najmanjših slovenskih občin (12 km2). Veržej je bil mejno mesto med nekdanjo Avstrijo in Ogrsko in si je pridobil trške pravice že leta 1342, v njem pa je bil v letih med 1555 - 1605 sedež uskoškega vojvodstva. Iz teh časov se je v kraju in okolici obdržala velika priljubljenost konjeništva.

Uvod - Prologue

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2016