Predelska utrdba(Paßsperre Predil)

lokacije s prostorsko fotografijo 360° locations with surround photography

Burger Landmarks
Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile
slovensko slovensko SLOVENIJA TNP GRADOVI :: CASTLES 1914-1918 ZEMLJEVID::MAP
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Spominsko obeležje padlim branilcem trdnjave leta 1809.

The memorial to fallen defenders of the fortress in year 1809.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Predelska cesta

Road to Predel pass

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Informacijska tabla o trdnjavi

The info sign about the fortress

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Grobnica padlih vojakov, braniteljev utrdbe leta 1809

The tomb of fallen defenders of the fort in year 1809

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Utrdba Predel nad cestno povezavo gorskega prelaza Predel

The fort above the road connection of the mountain pass Predel

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Ostaline utrdbe

Remains of the fort

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Ostaline utrdbe

Remains of the fort

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Pogled proti dolini Loške koritnice

Vista to Loška koritnica valley

Uvod - Prologue

Slovenija