slovensko SLOVENIJA TNP POKLJUŠKA SOTESKA SLOVENSKA GEOLOŠKA POT ZEMLJEVID::MAP

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger

Pokljuška soteska

Boštjan Burger, geografske vizualizacije

Pokljuška soteska leži na severnovzhodnem območju Pokljuke. Soteska je največja fosilna soteska v Sloveniji: nekdaj stalen in močan ledeniški odtok vode s Pokljuke, Ribščica je erodirala 2 km dolgo in na nekaterih mestih 50 m globoko in manj kot pol metra ozko sotesko. Potok Ribščica danes ni stalen potok in struga se napolni z vodo samo po močnem dežju na območju Pokljuke. Značilnost soteske so takoimenovani 'vrtci' , naravna okna in 'Pokljuška luknja'.

Uvod - Prologue

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018