Kugyev spomenik v Trenti

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

Boštjan Burger, geografske vizualizacije
slovensko slovensko SLOVENIJA TNP ZEMLJEVID::MAP

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Spomenik Juliusu Kugyu v Treni ob cesti na Vršič

Monument of Julius Kugy in Trenta

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Stara domačija v Trenti, v bližini spomenika Juliusu Kugyu

Native old country house in Trenta

Scabiosa trenta
"Z Juliano je najbolj tesno povezana znamenita Scabiosa trenta, trentarski grintavec, ki je postal simbol Kugyjevih mladostnih iskanj. To skrivnostno rastlino je v drugi polovici 18. stoletja našel Balthasar Hacquet (1739 ali 1740-1815), eden prvih naravoslovcev, ki so raziskovali našo floro. Opisal jo je v svojem delu Alpske kranjske rastline (Plantae alpinae Carniolicae) leta 1782 in zapisal, da raste v trentarskih gorah, dodal še risbo najdene rastline ter primerek nabral še za svoj herbarij" vir: Alpski botanični park v Juliani
Uvod - Prologue

Slovenija