Bovške Kluže (Flitscher Klause)

Burger Landmarks
Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile
slovensko slovensko SLOVENIJA TNP 1914-1918 ZEMLJEVID::MAP
Kluže

Cesta Bovec - Log pod Mangrtom - Predel

Road Bovec - Log pod Mangrtom - Predel

Kluže
Jugo-zahodna stran trdnjave.
South-West side of the fort.
Kluže
Jugo-vzhodna stran trdnjave.
South-East side of the fort.
Kluže
Severna stran trdnjave.
North side of the fortress.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography
Dokumentiranje trdnjave leta 2006.
Documentation from year 2006
Uvod - Prologue

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2016