[Slovenija|Svetina|Sakralna dediščina - Sacral heritage]
[SLOVENSKO]
Svetina is situated on the altitude of 680 m (road Štore - Laško). Gothic church tower dominate over the settlement.


[Slovenija|Svetina|Sakralna dediščina - Sacral heritage]