[Slovenija|Nova Gorica|Solkan|Sveta gora|Sakralna dediščina - Sacral heritage]
PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - Surround photographies
panorama
Severno pročelje cerkve
Northern side of the church
Sveta gora
Notranjost cerkve
Interior of the church

[Slovenija|Nova Gorica|Solkan|Sveta gora|Sakralna dediščina - Sacral heritage]