slovensko SLOVENIJA KARAVANKE SLOVENSKA GEOLOŠKA POT SLAPOVI

Dovžanova soteska

Burger Landmarks
Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile

Dovžanova soteska je 200 m dolga tesen v dolini Tržiške Bistrice, 2 km severozahodno od Tržiča. Tesen je nekdaj prestavljala naravno oviro na poti v smeri Tržič – Jelendol. Preko tesni je bil postavljen viseč lesen most, ki je bil izpostavljen hudourniški Tržiški Bistrici in ga je deroča reka večkrat razdejala – zato tudi poimenovanje  »Hudičev most«. V gornjem delu doline Tržiške Bistrice je imela v 19. stoletju posest družina Born. Baron Born je dal zgraditi cesto s predorom na levi strani Tržiške Bistrice, ki je bila dokončana leta 1895.
Zaradi geoloških posebnosti in bogatega paleontološkega najdiščaje Dovžanova soteska zavarovana kot naravni spomenik. Na majhnem območju se menjajo različne vrste kamnin, zato je samo območje zanimivo spoznavanje geologije. Čez sotesko vodi tudi Slovenska geološka pot. Nad Dovžanovo sotesko reka Tržiška Bistrica teče preko podornih blokov v 300 m dolgem slapišču.

Uvod - Prologue

Slovenija