Izvir Soče :: Source of Soča river

lokacije s prostorsko fotografijo 360° locations with surround photography

Burger Landmarks
Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile
slovensko english SLOVENIJA TNP SLAPOVI :: WATERFALLS SLOVENSKA GEOLOŠKA POT :: SLOVENIAN GEOLOGICAL ROUTE
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Slap pod izvirom.

Waterfall below the source.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Soča je še potok...

Soča is still a brook...

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Izvir Soče - kraški izvir.

Source of Soča river - karst spring.

Uvod - Prologue

Slovenija