Slovenija - slapovi

Waterfalls

[Slovenija|Cerkno|SLAPOVI SLOVENIJE - waterfalls]
Poličnica
Drugi slap - 30 m Second waterfall ~ 97 feet

Več slik - more pictures: [prvi šum - first "noiser"|prvi slap - first waterfall|tretji slap - third waterfall|četrti slap - fourth waterfall|peti slap - fifth waterfall|kanal - channel]

[Slovenija|Cerkno|SLAPOVI SLOVENIJE - waterfalls]