[Slovenija|Rifnik|Šentjur pri Celju]

[ENGLISH]
: [
Vrh Rifnika (568). Panorama na okolico Šentjurja ter ostaline poznoantične naselbine.
Vidni so ostanki naselja iz pozne rimske dobe, dveh cerkva, cisterne, hiš, in obzidja s stražarnicami.

[Slovenija|Rifnik|Šentjur pri Celju]