[Slovenija|Ravne na Koroškem]

Ravne na Koroškem
28.
Javornik

27. < nazaj naprej29.


Peter Korst (Norden, Nemčja),1989


Skulpturo odlikuje neomordenistični geometrizem, pri katerem sta v ospredju volumen in masa čistih likovnih prvin. v konturi monumentalne plastične kompozicije se izmenjavata napetost silnic pravilnih linij in dematerializacija snovnosti gradiva. valj in pokončna trapezoidna ploskev se v množici pogledov, ki jih ponujata, zdaj ujemata v zaprti, samozadostni formi, že naslednji trenutek pa se razkleneta in vsrkata tudi "obprostorje" gigantskega kipa.

[Slovenija|Ravne na Koroškem]