Slovenija - map
[Slovenija|Begunje|Lesce|Radovljica|Ribno|Bled|Brezje|skica-map]

Radovljica

Linhartov trg (poletje)
Linhart square (summer time)

[Slovenija|Begunje|Lesce|Radovljica|Ribno|Bled|Brezje|skica-map]