Celozaslonske PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - FULL SCREEN QTVRs Narodni muzej Slovenije
Slovenia Landmarks - skica / MAP
On Sunday, 15th October 2006 was 'Open day of the National museum of Slovenia'. The National Museum of Slovenia, which was founded by the Carniolan State Parliament on the 15th of October 1821, is the oldest of all Slovenian museum institutions.
V nedeljo 15. oktobra 2006 je bil 'Dan odprtih vrat Narodnega muzeja Slovenije'. Ob 185. obletnici ustanovitve je Narodni muzej pripravil razstavo o zgodovini Slovencev, s poudarkom na slovenskem jeziku. Dan odprtih vrat je bil zasnovan kot družinski dogodek - pred muzejem se je pekel kostanj z degustacijo mošta, za otroke so bile pripravljene ustvarjalne delavnice, po muzeju pa so bila pripravljena strokovna vodstva po razstavi. Narodni muzej Slovenije, ki je bil ustanovljen 15. oktobra 1821, je nastarejša muzejska ustanova v Sloveniji.
PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - 360° Surround Photography
Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography
Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography
Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography
All rights of this site are reserved; author: Boštjan Burger, OCTOBER 2006
Za prikaz celozaslonskih prostorskih slik je potreben pravilno nameščen Quick Time
Quick Time need to be instaled