Celozaslonske PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - FULL SCREEN QTVRs PRVI ŠOLSKI DAN
Slovenia Landmarks - skica / MAP
Prvi šolski dan dan se je začel v petek 1. septembra. V Križankah, v Ljubljani je bil tradicionalni sejem rabljenih šolskih knjig. V marsikateri ali pa celo v večini slovenskih družin kjer imajo šolajočo mladino, predstavlja nakup šolskih knjig velik strošek glede na mesečne dohodke. Tovrstni sejmi so bili tudi v drugih slovenskih mestih.

The first day of School activities started in Friday, 1st September. In the downtown of Ljubljana - Križanke, was a flea market with the used school books. School books are quite expensive in Slovenia - comparing the price with the family income of the average Slovene family.
PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - 360° Surround Photography
Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography
Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography
Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography
All rights of this site are reserved; author: Boštjan Burger, 1st.September 2006,
Za prikaz celozaslonskih prostorskih slik je potreben pravilno nameščen Quick Time
Quick Time need to be instaled