Reka Dragonja

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

Prostorski atlas Slovenije
slovensko english DRAGONJA SLOVENIJA SLOVENSKA ISTRA GEOGRAFIJA - GEOGRAPHY (EROZIJA /EROSION)
Boštjan Burger
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Izliv reke Dragonje v Piranski zaliv

The outflow of Dragonja River into Piranski zaliv (Bay of Piran), Adriatic Sea.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Reka Dragonja nad sotočjem Rokave in Dragonje.

River above the confluence of Rokava stream and Dragonja River.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Hudourniška stuga v sušnem obdobju.

Torrent river bed in a dry season.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Selektivna hitrost erozije glede na kamninsko podlago (lapor/peščenjak)

Selective erosion due the stucture of the rocks

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Močno erozijsko delovanje na rečni breg.

Intensive erosion of the river banks.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Globja struga s tolmuni v sušnem obdobju.

Deeper river bed with the pools in dry season.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Suha struga levega pritoka reke. Nakazuje na močno erozijo.

Dry stream bed of the left tributary.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Opuščene kamnite hiše na območju reke Dragonje.

Remains of the stone houses in the area of the Dragonja river.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Selektivna hitrost erozije glede na kamninsko podlago (lapor/peščenjak)

Selective erosion due the stucture of the rocks

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Globja struga s tolmuni v sušnem obdobju.

Deeper river bed with the pools in dry season.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Globja struga s tolmuni v sušnem obdobju.

Deeper river bed with the pools in dry season.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Globja struga s tolmuni v sušnem obdobju.

Deeper river bed with the pools in dry season.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Stene

Cliffs

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Stene ... vidne izmenjajoče plasti laporja in peščenjaka.

Cliffs ... visible layers of the marl and the fine gravel pit.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Vegetacija v suhi strugi.

The vegetation in the dry river bed.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Panorama na gornje porečje reke Dragonje ... nadmorska višina 120 m.

Panorama to the upper area of Dragonja River... elevation of 120 m.

Uvod - Prologue

Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018