slovensko english SLOVENIJA LJUBLJANA MUZEJI :: MUSEUMS Začetna stran :: Initial page

Železniški muzej - Railway Museum

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Depo. "Nurmi" (bivol) je ena najuspešnejših madžarskih konstrukcij za glavne proge in pooseblja specifični madžarski stil. 

Tudi Titov modri vlak - oznake na vlaku so neznanci v železniškem depoju odtujili.

"Nurmi" (the buffalo) is one of the most successful Hungarian locomotive designs for main lines and personifies the specific Hungarian style. Also Tito's Blue Train. 

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Ozkotirna lokomotiva SŽ 71-012 in tovorna lokomotiva SB 718.

Locomotive SŽ 71-012 and freight locomotive SB 718.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Lokomotiva za lokalne proge JDŽ 162-001.

Locomotive for branch lines JDŽ 162-001.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Ozkotirna lokomotiva K.3.

Narrow gauge locomotive K.3.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Tovorna lokomotiva kkStB 73.372.

Freight locomotive kkStB 73.372.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Obnova lokomotive.

Renewing the locomotive.

Uvod - Prologue

Slovenija