avtor: Boštjan Burger

burger.si

360° Surround Photography guide to World Landmarks :: Prostorske fotografije sveta

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger
Za predvajanje morate imeti omogočen HTML5/CSS3. (pomeni, da imate ZELO zastarel računalnik... "sorry")

slovenskoVirtualni muzej: LJUBLJANICA – kulturna dediščina reke

Arhiv razstave Narodnega muzeja Slovenije – Prešernova, 26. februar – 30. oktober 2009

V atriju Narodnega muzeja Slovenije je bila od 26. februarja do 30. oktobra 2009 na ogled razstava Ljubljanica – kulturna dediščina reke. Reka Ljubljanica je zaradi bogatih najdb, ki osvetljujejo življenje ob reki od prazgodovine do moderne dobe, prava zakladnica zgodovine. Na razstavi je bila dediščina reke predstavljena z več kot tisoč najdbami, grafičnimi upodobitvami reke, kratkimi filmi o podvodnem svetu in arheoloških raziskavah ter naslikanimi prizori iz življenja v različnih obdobjih. Za razstavo sta bili izdelani rekonstruirana podoba srednjeveškega vojščaka in replika novoveškega deblaka, ki bo ponazarjala tisočletno plovbo po Ljubljanici. 

Ljubljanica je bila kot izredno pomembno arheološko najdišče leta 2003 razglašena za kulturni spomenik. Najstarejše najdbe izvirajo iz srednje kamene dobe, pogoste so iz bakrene in bronaste dobe, ko so na Ljubljanskem barju stala koliščarska naselja (4. in 3. tisočletje pr. n. št.). V bronasti in železni dobi je bila Ljubljanica reka zaobljubnih daritev, zgodnjerimska vojaška oprema in uporabni predmeti pričajo o prodoru Rimljanov, srednjeveški in mlajši predmeti pa potrjujejo, da je bila Ljubljanica pomembna prometna žila vse do moderne dobe. V novem veku so ob njej postavili prve industrijske obrate v okolici Ljubljane, v zadnjih stoletjih pa je postala predvsem zabaviščno in parkovno okolje, s Plečnikovo arhitekturno ureditvijo bregov s Tromostovjem pa tudi okras Ljubljane. Narodni muzej Slovenije hrani okrog 6000 predmetov iz Ljubljanice. Poleg velikega števila in raznovrstnosti je pogosto izjemna tudi njihova ohranjenost.

Z razstavo je Narodni muzej osvetlil svetovni civilizacijski fenomen, ki ga predstavljajo tisočletne vezi med rekami in naselji.

Zasnova in vodenje projekta
Timotej Knific 

Avtorji
Andrej Gaspari, Janka Istenič, Tomaž Nabergoj, Neva Trampuž Orel, Matija Žargi

Oblikovanje 

Roman Hribar, Miran Pflaum

Konserviranje in restavriranje predmetov
Zdenka Kramar, Irma Langus Hribar, Gorazd Lemajič, Zoran Milić, Nataša Nemeček, Sonja Perovšek, Janja Slabe, Katja Uršič, Anita Virag

Velike ilustracije
Igor Rehar

Organizacija
Polona Bitenc

Avtorji posameznih delov razstave
Polona Bitenc, Blaženka First, Timotej Knific, Darija Mavrič, Gorazd Lemajič in Peter Turk

Pisci posameznih besedil na panojih
Polona Bitenc, Ivo Božič, Blaženka First, Timotej Knific, Tomaž Lazar, Darija Mavrič, Zoran Milić in Nika Veršnik 

Filmi
Igor Dolinar, Blaženka First, Andrej Gaspari, Darija Mavrič, Ciril Mlinar in Davorin Tome

Posnetek Ljubljanice z digitalno fotogrametrično kamero
Geodetski zavod Slovenije

Izdelava replike deblaka
Igor Ravbar 

Izdelava upodobitve vojščaka
Miha Knific in Sonja Murgelj

Izdelava vojščakovega orožja in opreme
Tomaž Lazar in Nataša Nemeček, Jože Tavčar, David Francky, Franc Tavčar in Jana Žnidaršič

Izdelava replike voza
Janko Samsa

Jezikovni pregled in prevod v angleščino
Henrik Ciglič

Znak razstave
Žiga Okorn

englishThe Ljubljanica: A River and its Past (The cultural heritage of the river: the archive as a virtual museum of the exibition of National museum in year 2009)

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018