english SLOVENIJA MUZEJI DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO RAZSTAVA LETA 2000
Boštjan Burger
Razstava Arheološka podoba Dolenjske

Dolenjski muzej Novo mesto. Stalna razstava Arheološka podoba Dolenjske prikazuje čas od kamene dobe do zgodnjega srednjega veka. Nova stalna razstava je bila odprta 14. junija 2008. Arheološka zbirka zajema čas od mlajše kamene dobe do zadnjih antičnih stoletij. Predstavlja poselitev ožje Dolenjske, to je območja med Gorjanci, Kočevskim Rogom in Savo, od Valične vasi in Velikega Gabra na zahodu do Šentjerneja na vzhodu v času kulture žarnih grobišč, Ilirov, Keltov in Rimljanov. Glavnino zbirke predstavljajo grobne najdbe iz Novega mesta, med na najpomembnejše pa sodijo najdbe iz tako imenovanega cvetočega dolenjskega halštata. Arheološki oddelek hrani in raziskuje predmete iz različnih najdišč Dolenjske, težišče raziskovanj pa sloni na vsakoletnih izkopavanjih prazgodovinskih najdišč v Novem mestu.

Uvod - Prologue

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018