Surround Photography guide to World Landmarks with the point to Slovenia :: PROSTORSKE FOTOGRAFIJE sveta s poudarkom na Slovenijo. [O PROJEKTU / ABOUT THE PROJECT] Začetna stran :: Initial page

slovensko Območje nekdanjih kolišč na Ljubljanskem barju je bilo 27.junija 2011 poleg ostalih prazgodovinskih kolišč na širšem območju Alp vpisano na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Vpis izbora 111 od 1000 znanih arheoloških najdišč kolišč v alpskih državah (Avstrija, Francija, Italija, Nemčija, Slovenija in Švica) sestavljajo ostaline prazgodovinskih koliščarskih naselbin iz obdobja od 5000 do 500 let pred našim štetjem. Ostaline koliščarskih naselbin se nahajajo pod površjem, ki omogoča ohranitev organskih snovi. Predstavitev območja reke Ljubljanice, ki teče preko Ljubljanskega barja je bila v Narodnem muzeju (februar-oktober 2009) z razstavo Ljubljanica, kulturna dedišči na reke .

english Place of the prehistoric Pile dwellings in the area of Ljubljansko barje (moors in the south east area ob Ljubljana).

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018