english SLOVENIJA LJUBLJANA ZEMLJEVID ::MAP
Boštjan Burger

Ljubljanski Kolizej

Boštjan Burger, geografske vizualizacije

Kolizej so zgradili leta 1846 po načrtih graškega arhitekta Josepha Benedikta Withalma na mestu nekdanje gramozne jame. Zgradba je imela 30 m široko pravokotno tlorisno zasnovo v 120 m dolgi osi severo-zahod. Zgradba je poznana kot nekdanja konjušnica, čeprav je imela predvsem vlogo kot prehodna kasarna za domačo avstrijsko vojsko, ki je odhajala na bojišča v severno Italijo. Stavba je imela tudi vlogo jahalne šole, prostora za ples in ostale družabne prireditve. Vojaški oddelki so stavbo uporabljali za prenočišče do konca 19. stoletja, ko so v Ljubljani zgradili prve stalne kasarne . Pozneje so imeli v stavbi delovne prostore razni obrtniki in gostinci. Po drugi svetovni vojni so oblasti v meščansko grajeno stavbo; tako kot tudi drugod v stara meščanska jedra slovenskih mest; naselile socialno ogroženo prebivalstvo. Del stavbe so zasedle manjše delavnice in trgovine. Čeprav je bil Kolizejz odlokom mestne občine Ljubljana od leta 1993 zaščiten kot kulturni spomenik, stavba ni bila deležna ustreznega vzdrževanja. Slabo vzdrževanje in divje preoblikovanje notranje arhitekture je leta 1995 povzročilo tragično nesrečo, ko se je podrl del Kolizeja. Po letu 1995 je bila stavba zapuščena. V njej so si bivališča uredili brezdomci, postala je tudi zbirališče odvisnikov. Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je 27. septembra 2005 razglasilo Kolizej in Bežigrajski stadion za kulturna spomenika državnega pomena.

Kolizej je bil porušen avgusta 2011...

Uvod - Prologue

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018