Ljubljana - okolica

lokacije s prostorsko fotografijo 360° locations with surround photography

Prostorski atlas Slovenije
SLOVENIJA LJUBLJANA OKOLICA :: COUNTRYSIDE INTERIERJI :: INTERIORS 1998-2002 2003-2006 ZEMLJEVID ::MAP
Boštjan Burger
Obrežje Ljubljanice

2012: Ureditev obrežja Ljubljanice - od rečnih zapornic do Špice.

Urbanism of Ljubjanica River banks - from sluice gates to Špica.

Botanicni vrt :: Botanical garden

Botanični vrt v Ljubljani.

Botanical garden in Ljubljana.

Pot spominov

Zeleni prstan - Pot spominov in tovarištva je ~34 km dolga pot okoli Ljubljane. Speljana je po trasi bodeče žice, ki je med 2. svetovno vojno (1942- 1945) obdajala Ljubljano da bi prekinila stik med mestom in zaledjem. Danes je to  urejena peščena sprehajalna in rekreacijska pot, ki vodi okrog Ljubljane.

The Green Ring - Path of Remembrance and Comradeship is the ~34- kilometre footpath, which runs along the course of the barb wire which surrounded Ljubljana during World War II (from 1942 to 1945), to prevent contacts between the town and its hinterland. Nowadays it is a well-maintained gravel-paved recreational footpath running around the entire Ljubljana.
Skakalnice v Moastecu

Smučarske skakalnice v Mostecu.

Ski jumps in Mostec.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Opuščeni stolp načrtovane nove skakalnice na Šišenskem hribu nad Vodnikovo cesto (iz 60-let 20. stoletja).

Abadoned tower on Šišenski hrib.

Šmarna gora

Šmarna gora (hrib 9 km severno od središča Ljubljane).

Šmarna gora (hill, 9 km from the centre of Ljubljana).

Črna vas

Cerkev sv. Mihaela v Črni vasi.

St. Michael on the Marsh (Črna vas).

Navje

Spominski park Navje v Ljubljani, urejen v letih 1937 in 1938, sestavljata preurejeni starejši paviljon in spominski park, ki ga obdaja. Načrte sta zasnovala arhitekta Jože Plečnik in Ivo Spinčič, park pa je uredil Anton Lap.

The Navje Memorial Park in Ljubljana, landscaped between 1937 and 1938, consists of a renovated pavilion of an earlier date and a park surrounding it. The park was designed by the architects Jože Plečnik and Ivo Spinčič and landscaped by Anton Lap.

Vrt vseh svetih

Vrt vseh svetih .

All saints Garden

Uvod - Prologue

Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018