Laško

[Slovenija| Laško |Rimske Toplice]
Laško
#1. Grad Tabor - razgled na dolino
The Tabor Castle - vista to the valley
#2. Razglediše - Toplice Laško
Vista - Lasko spa
#3. Reka Savinja - kulturni dom
Savinja River
#4. Most čez Savinjo
The bridge over Savinja River
#5. Občinska zgradba
The town hall
#6. Valvasorjev trg
Valvasor Square
#7. Pri cerkvi sv. Martina
At the church of the St. Martin
#8. Pri cerkvi sv. Martina - trg
At the church of the St. Martin - sqare
#9. Mesto - Trubarjeva ulica
The town - Trubarjeva Street
#10. Pred Toplicami Laško
Nearby the Lasko spa
Terme Laško
Spa
arhiv / archive
Laško 2000
[Slovenija| Laško ]
Images from Slovenia - Logo