Slovenia map
[Slovenija|Begunje|Brezje| Kropa |Lesce|Radovljica]

Kropa
PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - 360° Surround Photography

Kropa - most Nad Kroparico
Above Kroparica River
zgornji konec-upper part Zgornji konec
The upper part
slovenska peč - sloveninan smelting furnace Slovenska peč
Sloveninan smelting furnace
panorama s severne strani - vista from the north Panorama s severne strani
Vista from the north Celozaslonski prikaz - Full Screen QTVR
župnijska cerkev sv. Lenarta - the Parish church of St. Leonard Župnijska cerkev sv. Lenarta
The Parish church of St. Leonard
Srednji konec (Plac)-Middle part Srednji konec (Plac)
Middle part
Podružnična cerkev Matere Božje Podružnična cerkev Matere Božje
Succursal Church of the Mother of God
Vigenjc-a spike forge Vigenjc
A spike forge
pred Kovaškim muzejem-in front of Iron forging museum Pred Kovaškim muzejem
In front of Iron Forging Museum
Muzej Kovastva Kovaški muzej
Iron Forging Museum

[Slovenija|Begunje|Brezje| Kropa |Lesce|Radovljica]