Kranj

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

Boštjan Burger, geografske vizualizacije
SLOVENIJA KRANJ ZEMLJEVID ::MAP
Boštjan Burger

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Oldhamska cesta - na križišču s Cesto Kokrškega odreda stoji vodni stolp.

Water tower on the crossroads of Olhamska cesta and Cesta Kokrškega odreda.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Prešernov gaj.

Prešeren's grove.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Gregorčičeva ulica.

Crossroads with Gregorčičeva ulica.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Slovenski trg ob Kokrški cesti - Kranjska gimnazija.

Slovenian Square (Slovenski trg) along Kokrška cesta.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Vhod v mestno hišo ob Slovenskem trgu.

Entrance into the town hall.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Pred trgovsko hišo Globus.

At the storehouse Globus.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Križišče s Staro cesto.

Crossroads with Stara cesta.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Na skali - Maistrov trg

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Maistrov trg
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Maistrov trg
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Prešernova ulica - pred Prešernovo hišo. (Gorenjski muzej)

Prešernova ulica - at the museum (house of Prešeren).

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Glavni trg - pred cerkvijo sv. Kancijana.

Glavni trg - at the church.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Prešernovo gledališče. > Virtualni muzej Jožeta Plečnika.

Theatre.> Virtual museum of Jože Plečnik.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Cerkev sv. Kanciana.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Cerkev sv. Kanciana. > kratek opis (arhivirana spletna stan iz leta 1997) .
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Rožnovensko stopnišče > Virtualni muzej Jožeta Plečnika.

Steps of Rosemary> Virtual museum of Jože Plečnik.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Rožnovensko stopnišče > Virtualni muzej Jožeta Plečnika.

Steps of Rosemary> Virtual museum of Jože Plečnik.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Cerkev sv. Boštjana, Fabijana in Roka - razgled na reko Savo.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography
Na koncu Trubarjevega trga stoji cerkev sv. Boštjana, Fabijana in Roka. Sezidana je bila leta 1478 in je posvečena zaščitnikom proti kugi. Zvonik je bil prizidan v 18. stoletju. V neposredni bližini je srednjeveški obrambni stolp na Pungertu
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Pomol nad Kokro.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Kranjska tržnica.

Market place.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Kranjska tržnica.

Market place.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Most čez Kokro.

The bridge over the Kokra River.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Pešpot na dnu soteske reke Kokre.

Footpath on thre bottom of Kokra gorge.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Pešpot na dnu soteske reke Kokre.

Footpath on thre bottom of Kokra gorge.

Kranj decembra

Kranj decembra (2010)

Kranj in December

Šum

Nemiljski šum - 8 km od Kranja

Watefall - 8 km from Kranj

Uvod - Prologue

2007

Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018