Slovenija - naseljaBurger Landmarks
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
IME KRAJA ALI NASELJA
Settlement or town
ZEMLJEVID :: Map POKRAJINA
Region
MUZEJ
Museum
Nova Gorica (2001) Gori•ka ravan Gori•ki muzej
Nova •tifta (2004) ob•ina Sodra•ica samostan / monastery
Novo mesto (2008) Novome•ka pokrajina Dolenjski muzej
Uvod - Prologue

 

Slovenija