Slovenija - naselja Burger Landmarks
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
IME KRAJA ALI NASELJA
Settlement or town
ZEMLJEVID :: Map POKRAJINA
Region
MUZEJ
Museum
La•ko (2004) Morav•ko-Trboveljsko podolje grad / castle
Lenart v Slovenskih goricah (2002) Pesni•ka dolina /
Lendava/Lendva (2002) Pomurska ravan grad / castle 
Muzej Lendava
Lesce (2008) De•ela in Blejski kot /
Lipica (2008) Kras /
Litija Litija (2008)    
Ljubljana (2007/2008) Ljubljansko polje, barje Ljubljanski muzeji
Logatec Logatec (2009) Loga•ko polje grad / castle
Lokev (2004) Kras taborski stolp / voja•ki muzej
the military museum
Lukovica (2006) . grad / castle
Uvod - Prologue

 

Slovenija