[Slovenija|Koštabona|Slovenska Istra]
Kostabona
document.write(''); document.write('');
#5. (2.) Stara šola. Šola je bila v vasi ustanovljena 1912 in je delovala do leta 1964. Sprva je pouk potekal v privatnih hišah, leta 1932 pa je bilo zgrajeno novo šolsko poslopje.
(3.) Domačija št. 16, "Pri Tabru". Ime domačije pove, da je bila stavba prvotno del stare utrdbe, ki je branila severni rob naselja. v gornjih dveh nadstropjih se je ohranilo nekaj strelnih lin.(vir)

[Slovenija|Koštabona|Slovenska Istra]
Utrinki iz Slovenije - Images from Slovenia