[Slovenija| Kočevje |Fridrihštajn|Željnske jame]
Kočevje
[center-centre]
[most čez Rinžo - bridge over the Rinža river]
[cerkev sv. Jerneja - church of St. Bartholome]
[ulica-street]
[staro mesto - old town]
[Kočevsko jezero - lake]
[Pred Šeškovim domom]
[Fridrihštajn]
[Pokrajinski muzej Kočevje]
[Željnske jame]

[Slovenija| Kočevje |Fridrihštajn|Željnske jame]