[Slovenija| Kočevje |Fridrihštajn|Željnske jame]
Kočevje
Center Most cez Rinzo Ulica - Street cerkev - church staro mesto jezero - lake separacija Pred Šeškovim domom Fridirhštajn Željnske jame
document.write(''); document.write('');
KOČEVSKO (RUDNIŠKO) JEZERO
Do leta 1987 so tik ob mestu Kočevje kopali rjavi premog. Jalovino so odlagali v terasah na območju, ki jih danes poraščajo travišča. Kotanjo, ki je nastala zaradi dnevnega kopa, je zalila voda. Rudniški rovi so se pogreznili, kotanje so se združile in nastalo je jezero veliko približno 40 hektarjev in globoko 34 metrov. Neprepustne glinene plasti onemogočajo odtok vode v kraško podzemlje, zato le ta odteka po odvodnih ceveh v reko Rinžo.

Na območju jezera in bližnje okolice se pojavlja vedno več rastlinskih in živalskih vrst. Rudniško jezero ima velik pomen za ptice in presega lokalne okvire. Tukaj gnezdi 64 vrst ptic, med katerimi je 15 vrst na Rdečem seznamu ogroženih gnezdilk Slovenije.

Okoli jezera je speljana 3 km dolga naravoslovna učna pot, ki vodi mimo vseh najbolj značilnih biotopov: jezera, trstičja, travišč in gozda. Tekst zbral : Ivan Kordiš


Lake of Kočevje covers area of the previous pit with surface mining. Teh pit was flooded after 1978 when it was abadoned.

[Slovenija| Kočevje |Fridrihštajn]