Mali grad

lokacije s prostorsko fotografijo 360° locations with surround photography

Prostorski atlas Slovenije
slovensko english SLOVENIJA

KAMNIK

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Dostop do Malega gradu z Glavnega trga.

Approach to the Little Castle from Glavni trg.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Vhodni del v grajski kompleks.

The entrance.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Grajsko dvorišče.

Courtyard.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Portal v kapelico.

Portal of the chappelk

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Pogled proti jugu - novi stanovanjski kompleks pod Malim gradom

Vista to the south - the new quarters below the castle.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Vzhod - pod Starim gradom.

East - below the Old Castle

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Sever

North

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Utrjena Kapelica.

The fortified Chappel.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Nad starim mestom.

Above the old town.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Nad starim mestom.

Above the old town.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Mali grad.

Little Castle.

Uvod - Prologue

2009

Slovenija