Slovenija
[Slovenija| Jezersko ]
document.write('');
Stavba Jenkove kasarne je stara več kot 500 let in je med najstarejšimi stavbami na Zgornjem Jezerskem. Čez Jezersko je nekdaj vodila tovorna pot iz Koroške na Kranjsko, in takrat je bila stavba zavetišče za popotnike. Arhitekturno bogata stavba se ponaša z zanimivi podpisi in napisi popotnikov v latinskem, nemškem in italijanskem jeziku iz 16. stoletja. Jenkova kasarna spada med pomembnejše spomenike poznogotskega stavbarstva na Slovenskem. Ime "Jenkova kasarna" se je oblikovalo v letih 1809-1814, in se imenuje po Napoleonovih vojakih, ki so takrat tu prebivali. V Jenkovi kasarni si je možno ogledati manjši muzej. Sama stavba pa je danes uvrščena med zavarovane spomenike.
Jenkova kasarna (Jenko barracks - museum)
[Slovenija| Jezersko ]
Utrinki iz Slovenije - Images from Slovenia