[Slovenija| Gornja Radgona]
PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - 360° Surround Photography
Cerkev sv. Petra v Gornji Radgoni
Church of St. Peter in Gornja Radgona
Radgonska graščina
The castle of Radgona
Severno območje naselja - graščina.
The northern area of the town - the castle
Most čez reko Muro povezuje kraja "dvojčka" in predstavlja mejo med R. Slovenijo in R. Avstrijo
Bridge over Mura River links twin towns in Slovenia and Austria.
Središče Gornje Radgone.
The centre of the town.


[Slovenija| Gornja Radgona]