[Slovenija| Borl |Gorišnica]
The Borl castle Leto (year) 2000 PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - 360° Surround Photography
Leto (year) 2000 Razgled na (staro) strugo reke Drave in proti Ptujskemu polju
Vista to River Drava and Ptuj plain.
Celozaslonski prikaz - Full Screen QTVR
Leto (year) 2000 Struga reke Drave.
Riverbed of Drava River.
Celozaslonski prikaz - Full Screen QTVR
Leto (year) 2000 Cesta proti Zavrču.
The Zavrc road.
Celozaslonski prikaz - Full Screen QTVR
Leto (year) 2000 Park pred gradom.
Park at the castle - nice place to rest.
Celozaslonski prikaz - Full Screen QTVR
Leto (year) 2000 Grajsko dvorišče.
Courtyard.
Leto (year) 2000 Arkadno dvorišče.
Arcades.
Leto (year) 2000 Poročna dvorana.
Wedding hall.
Grajska kapela. Kapela z ohranjeno opremo je iz leta 1674.
The castle chappel. (from 1674).

[Slovenija| Borl |Gorišnica]