Kanjon reke Tarn - Canyon of Tarn River

lokacije s prostorsko fotografijo 360° locations with surround photography

Burger Landmarks
slovensko english FRANCIJA NARAVA :: NATURE GORGES DU TARN
Boštjan Burger
Tarn

Soteska reke Tarn in poselitev.

Settlements along the canyon of Tarn River.

Tarn

Poletni utrip ob reki Tarn.

Summer time along the Tarn River

Tarn

Redka širša mesta soteske

Rare wider parts of the canyon.

Tarn

Ozka cesta skozi sotesko.

The narrow road trough the canyon.

Tarn

Spodmoli nad reko.

Rockshelters above the river.

Uvod - Prologue

Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile Slovenija