Slovenija
[Slovenija|Dobrepolje| Ponikve ]
Celozaslonski prikaz - FULL SCREEN (QTVR) Južno od vasi Ponikve - poplavni nasip.
South form the Ponikve village - flood dam.

[Slovenija|Dobrepolje| Ponikve ]