avtor: Boštjan Burger

burger.si

360° Surround Photography guide to World Landmarks :: Prostorske fotografije sveta

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger
Rudarska garderoba v Rudniku lignita Velenje.
Coal miners wardrobe in Coal mine Velenje.