Celozaslonske PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - FULL SCREEN QTVRs Žiga Koritnik - Jezero / The Lake Burger Landmarks

Ljubljana, torek, 15. septembra 2009 ob 20 uri. Galerija Fotografija : predstavitev knjige fotografa Žige Koritnika "Jezero".

knjiga:: spremni tekst: Jože Hudeček, poezija: Aleš Šteger, oblikovanje: Barbara Stupica, prevod v angleščino: Erica Johnson Debeljak, izdajatelj: Založba Klopotec.

Ljubljana, tuesday, September 15th 2009 at 20 hour. Gallery Fotografija: introduction of the book of photographer Žiga Koritnik "The Lake".

the book:: essay: Jože Hudeček, poetry: Aleš Šteger, graphic design: Barbara Stupica, translation to english: Erica Johnson Debeljak, publisher: Založba Klopotec.

PROSTORSKA SLIKA :: SURROUND PHOTOGRAPHY
PROSTORSKA SLIKA :: SURROUND PHOTOGRAPHY
Uvod - Prologue

15. september 2009

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018