Celozaslonske prostorske slike - FULL SCREEN QTVRs Halo nad Ljubljano Burger Landmarks
Ljubljana, ponedeljek, 1. junij 2009 od 11 - 13 ure. Sončni halo (22° halo) nad območjem Ljubljane. Halo je optični pojav, ki se pojavi okoli Sonca ali Lune. Optični halo, tudi imenovan glorija, pogosto nastane zaradi ledenih kristalčkov v zelo hladnih oblakih cirusih, ki se nahajajo visoko v zgornji troposferi (nadmorska višina ~ 10 km).

Ljubljana, Monday, June 1st 2009 from 11:00 to 13:00. Circular solar halo (22° halo ) above Ljubljana. A halo is an optical phenomenon that appears around the Sun or Moon. Optical halo, known also as gloria, is mostly caused by ice crystals in cold cirrus clouds located high in the upper troposphere (elevation ~ 10 km).

Halo
Uvod - Prologue

1. junij 2009

Slovenija