Celozaslonske PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - FULL SCREEN QTVRs Kranjska Gora: SirIKT 2008 Burger Landmarks

Ljubljana, Kranjska Gora, 14. do 19. april 2008. Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT SIRIKT 2008. Konferenca SirIKT je priložnost za izmenjavo izkušenj med vsemi pedagoškimi delavci, učenci in dijaki, ki pri svojem delu uporabljajo sodobna orodja digitalne dobe, v kateri živimo, in drugimi uporabniki omrežja ARNES na vseh ravneh ter področjih izobraževanja in raziskovanja.

Inovativno poučevanje in učenje vključuje nove pristope ter strategije učenja in poučevanja za 21. stoletje z uporabo IKT na vseh stopnjah izobraževanja od vrtca do univerze.

Ljubljana, Kranjska Gora, from 14th to 19th April 2008. SirIKT conference is the opportunity for the exchange of the experiences between all teaching personnel, pupils and students who use the modern tools of the digital era at their work, and other users of ARNES network at all levels and scopes of education and research.

Innovative teaching and learning incorporates new approaches and strategies in learning and teaching for 21st century, using ICT at all educational levels from kindergarten to university.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography
Uvod - Prologue

april 2008

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018