Ljubljana, Cekinov grad - Muzej novejše zgodovine Slovenije. Tehnična predstavitev izbranih Nikon DSLR aparatov (NPS Manager g. Yasuo Baba). [prostoročno slikano]
Ljubljana, Cekin manor house - National Museum of Contemporary History. The technical Introduction of Nikon digital cameras (NPS Manager g. Yasuo Baba.) [hand held panorama]

5. december 2008

( Close ) ZAPRI OKNO Slovenija