[Slovenija |Ljubljana]

6. maj 2006. V počastitev osvoboditve Ljubljane je bil v Ljubljani že 50. pohod "ob žici", po poti okupirane Ljubljane.
Slovensko ozemlje je bilo po zasedbi aprila 1941 razkosano med štiri okupatorje: Italijane, Nemce, Hrvate in Madžare. Italijani so okupirali Notranjsko, večji del Dolenjske in Ljubljano. Skupaj 4500 km2 s 330.000 prebivalci. V načrtih okupatorjev je bila popolna asimilacija ali izginotje Slovencev. Takoj v začetku zasedbe, 26. aprila oz. 27. aprila so se posamezne slovenske politične skupine v Vidmarjevi hiši v Ljubljani organizirale v Osvobodilno fronto. Programski cilj OF je bil takojšen organiziran oborožen odpor, izgon okupatorjev in Zedinjena Slovenija. Italijani so zato Ljubljano ogradili z 41 kilometri bodeče žice, ki je povezovala 69 bunkerjev in 11 kontrolnih točk. Mesto je postalo talec italijanske okupacijske vojske. Vsaka dejavnost OF je bila kaznovana s streljanjem talcev in 7.5% prebivalstva Ljubljanske pokrajine je bilo poslano v koncentracijsko taborišče na Rabu ( Hrvaška) in v Gonars (Italija). Septembra 1943 je Italija kapitulirala in tako izgubila vojno. Ljubljano je 9. maja 1945 osvobodila slovenska vojska, ki je bila na strani zmagovalcev II. svetovne vojne. več prostorskih slik.
6th May 2006 . 50th march around Ljubljana.
Slovenia vas occupied in April 1941 and the territory was divided between Italy, Germany, Croatia and Hungary. Italians occupied the Notranjska, a large part of Dolenjska and the capital city Ljubljana. Together 4500 km2 with 330.000 residents. The policy of the occupier was complete assimilation and genocide. Slovenian political fractions found out immediately that it was better to fight back than to just wait. In the evening of 26th April (27th April) the Liberation Front was organized (OF Osvobodilna Fronta) whose programme was immediate and merciless fight against the occupiers, banishment of occupiers and the United Slovenia. Italians enclosed Ljubljana with 41 kilometres of barbed wire, which connected 69 bunkers and 11 checkpoints. The city became hostage of the Italian fascist army. Every action of the Liberation Front was punished with the execution of hostages and 7.5 % of the Slovenian population in the Italian occupied region, was deported to a concentration camp in Rab (Croatia) and Gonars (Italy). In September 1943, Italy capitulated and lost the war. The Slovenian partisan Army finally liberated Ljubljana on 9th May 1945. more SURROUND PHOTOGRAPHY

[Slovenija |Ljubljana]