[Slovenija| Brežice |Grad Brežice]
Brezice
1. Prešernova ulica - Pod obzidjem
Prešernova Street
2. Pred vhodom v grad
At the entrance to the castle
3. Cesta prvih borcev
4. Cesta prvih borcev
5. Cerkev sv. Lovrenca
The church of St. Lawrence
6. Bizeljska cesta
7. Vodni stolp
The water tower
8. Sotočje Save in Krke
The confluence of Sava and Krka River
Grad Brežice - Posavski muzej
The Castle of Brežice - The Posavje Museum
Grad Mokrice
The Mokrice Castle
Terme Čatež
Wellness Čatež

[Slovenija| Brežice |Grad Brežice]