[Slovenija| Brežice |Grad Brežice] :: castles : gradovi ::
PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - 360° Surround Photography
1. Vhod v grad
Entrance
2. Grajsko dvorišče
The courtyard
3. Stopnišče
Staircase
4. Grajska kapela
The castle chapel
5. Viteška dvorana
the Knights' Hall
6. Viteška dvorana
the Knights' Hall
7. Viteška dvorana
the Knights' Hall
8. Viteška dvorana
the Knights' Hall

[Slovenija| Brežice |Grad Brežice] :: castles : gradovi ::
vhod - portal - entrance dvorišče - courtyard stopnišce - stairs Grajska kapela - the castel chapel viteska dvorana viteska dvorana viteska dvorana viteska dvorana