slovensko SLOVENIJA GRADOVI :: CASTLES BOGENŠPERK ZEMLJEVID ::MAP

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger

Bogenšperk

uvod

Blizu Šmartna pri Litiji stoji renesančni grad Bogenšperk. Današnja oblika štiritraktne, dvonadstropne stavbe z notranjim dvoriščem in vogelnimi stolpi je iz leta 1511, ko ga je začela zidati rodbina Wagen (Wagensperg). Zgradba je med najlepše ohranjenimi gradovi v Sloveniji. Konec 17. stoletja je v njem bival in ustvarjal znameniti kranjski raziskovalec in polihistor Janez Vajkard Valvasor, ki je na gradu preživel dvajset let svojega življenja (1672 - 1692). Večina njegovih znanstvenih del je nastala prav tu. Valvasor si je v gradu poleg svojega domovanja uredil tudi grafično delavnico, ki je bila prva na Slovenskem. [Valvasorjeva grafična delavnica]. Danes so na gradu prikazane muzejske zbirke, na ogled pa je postavljena grajska knjižnica, grajska kapela in rekonstruirana viteška soba. Grad je tudi priljubljena točka za sklepanje zakonskih zvez.

Uvod - Prologue

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018